среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie poza wyjątkowymi przypadkami.

Konstrukcja balaski z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu gminie poza kilkoma wypadkami.

Ploty Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty plastykowe na plot i bramę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu i zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w celach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania balaski PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak zamierzane plotki z plastiku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji gdy przewidywane plotki z plastiku na plot i furtę sztachetowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий